Kontakt

Telefon

+38269516133
+38268200042

E-mail

arfamtd@hotmail.com

Adresa

Polimska 76, Potkrajci
Bijelo Polje
Crna Gora